בירה ברבר בירת דבש
בירה קסטיל רוז'
 
Facebook
Address:
Moshe sharet st. 45, Azor
( or just Radex in Waze)
Phone: +972-3-5566378